Missie en Visie

Onze visie is dat iedereen moet kunnen weten welke rechten hij of zij heeft en hoe hij/zij die kan gebruiken. In de praktijk gebeurt dit niet altijd, omdat mensen niet weten wat hun rechten zijn. Daar komt nog bij dat het inroepen van die rechten vaak (te) ingewikkeld is.

Onze missie is om daar wat aan te doen door voorlichting en juridisch advies te geven. Indien nodig verwijzen we mensen door. Vragen stellen per email of langskomen op onze spreekuren is altijd vrijblijvend.

Een voorbeeld van onze visie en missie in de praktijk: onze voorlichting en advisering over de tijdelijke (ver)huur van woonruimte. Door objectieve juridische informatie te bieden, geven we zowel huurders als verhuurders de mogelijkheid om zich te informeren over zijn/haar rechtspositie, zijn/haar recht te halen en zich aan de wet te houden.